In januari meeste overnames mkb in dienstensector en retail

In januari meeste overnames MKB in dienstensector en retail

Internationale overnames, zoals die van Ziggo door Liberty Global, het moederbedrijf van UPC en die van de failliete multinational Heiploeg door visserijbedrijf Parlevliet & Van der Plas, werden buiten de inventarisatie door Argus Bedrijfsovernames gelaten. Die inventarisatie richt zich vooral op de transacties van kleinere ondernemingen. In de eerste maand van het jaar zagen we in Nederland de melding van 34 bedrijfsovernames in de dienstensector. Het ging voor een groot deel om overnames van bedrijven in de hoek van de informatie- en communicatietechnologie, de ICT: 7 en overnames in de zorg, opvang en onderwijs: ook 7. Ook in het personenvervoer (taxibedrijven) vonden meerdere overnames plaats. Na de dienstensector volgde de detailhandel: er werden 20 overnames gemeld. Het ging daarbij om 9 transacties in de non-foodretail, 7 in de autohandel en 4 in de foodretail. In de horeca gingen 13 bedrijven naar een nieuwe eigenaar. De uitverkoop van bladen door de grote uitgeverij Sanoma had zijn weerslag op het aantal transacties in de mediasector. Onder andere uitgeverij Veen, journaliste Umar en de Mama Media Groep sloegen hun slag. In totaal werden in de mediabusiness 11 overnames. In de fabricagesector was er een grote diversiteit te zien onder de 8 overgenomen bedrijven. Dat ging van techniek voor de productie van orthopedische schoenen tot de bouw van opblaasbare boten met een harde bodem. In andere sectoren was het minder druk aan het overnamefront. In de vrijetijdsindustrie was familiebedrijf Molencaten actief op het overnamefront en in totaal waren er in leisure drie overnames, afgelopen maand. Voor transport, bouw en de groothandel noteerde Argus 2 overnames per sector. Tenslotte was er nog een overname in de machinebouw. Informatie over een belangrijk deel van de januariovernames is te vinden via #overgenomen (Twitter).

}