Grootste deel mkb bespaart op energie

Grootste deel MKB bespaart op energie

Dat blijk uit een onderzoek dat BusinessCompleet.nl uitvoerde voor energiemaatschappij Nuon. Meer dan de helft (53%) van de ondernemers bespaart door het plaatsen van zonnepanelen waarmee energie wordt opgewekt of water verwarmd. Volgens het onderzoek van Nuon is energiebesparing een onderwerp dat echt leeft onder ondernemers. Dat blijkt onder meer uit het feit dat ze zich richten op de hoogste energielabels, exact op de hoogte zijn van hun verbruik. Volgens het onderzoek zouden ZZP'ers hun energielasten niet aftrekken. Van de ondervraagde ondernemers verklaarde niet meer dan 3% niet bezig te zijn met energiebesparing. Vrijwel iedere ondernemer is er dus wel mee bezig. Bijvoorbeeld via isolatie. 30% heeft geïnvesteerd in isolatie van dak en gevels. Bij de aanschaf van apparatuur letten de ondernemers op de energielabels. 57% kiest voor apparatuur met het hoogste energielabel. De ondernemers houden hun verbruik goed in de gaten. Meer dan de helft (55%) van hen weet hoeveel gas en elektriciteit ze verbruiken. 20% ziet wat ze verbruiken alleen op de afrekening en 15% verklaarde geen zicht te hebben op het verbruik. De ondernemers besparen ook door een juiste afstelling van de thermostaat. De onderzoekers stellen vast dat er weinig zogeheten energiemanagers gebruikt worden, instrumenten om het klimaat in je pand efficiënt te beheersen. 3% van de ondernemers negeert de eenvoudigste maatregelen, zoals controleren of het licht of apparatuur uit is.

}