Franchisenemers in de knel

Franchisenemers in de knel

Het Vakcentrum voor zelfstandige ondernemers in de detailhandel (Vakcentrum) heeft ondernemers gevraagd naar hun ervaringen met hun franchisegever. In die inventarisatie (pdf) staan die ervaringen uit de praktijk opgesomd. Het vakcentrum wijst er op dat de formule – inmiddels zijn er meer dan 750 actief in Nederland – een goede samenwerkingsvorm kan zijn voor winkeliers. Dan moet die winkelier als franchisenemer wel goed en eerlijk behandeld worden. Uit de knelpunten die het Vakcentrum heeft verzameld, blijkt dat het daar nog wel eens aan schort. Een van de problemen is dat de franchisenemer onvoldoende beschermd wordt in de precontractuele fase. Onjuiste prognoses over de mogelijke omzet leiden vaak tot problemen. Sommige franchisegevers werken met afsprakenbrieven die op belangrijke punten afwijken van de besproken exploitatiegegevens. Grote problemen zijn er ook met betrekking tot de bedongen exclusiviteit, de activiteiten van een franchisenemer met andere formules, de verdeling van de kosten en het concurrentiebeding.
Het Vakcentrum vraagt om nieuwe wetgeving die de franchisenemer beter beschermt in zowel de precontractuele als de contractuele fase. Er moet een einde komen aan het huidige concurrentiebeding na afloop van de overeenkomst en aan het verbod op multifranchising. Tenslotte moet er ook een laagdrempelige klachtenregeling komen voor de franchisenemer.

}