Elk moment van de dag zijn eigen koopgedrag

Elk moment van de dag zijn eigen koopgedrag

Er zijn volgens het onderzoek duidelijke verschillen per dag en per dagdeel. In de ochtend zoeken consumenten volgens de onderzoekers naar gezondheidsproducten of nieuw gereedschap, in de avonduren naar schoenen en camera’s. De maandag is een dag dat er voor bijna alle productgroepen de meeste belangstelling is. Uitzonderingen zijn camera's, speelgoed en meubels. Meubels worden op het Internet vooral bekeken op zondag, waarschijnlijk om de indrukken die men op de meubelboulevard heeft opgedaan, te checken. Naar speelgoed wordt veel na schooltijd gezocht – tot 17 uur – en na 20 uur. In de ochtend en rond de lunchtijd zoekt men 30% vaker dan op andere momenten naar gezondheidsproducten. Bikini’s worden 's middags en 's avonds 20% vaker bekeken, dan op andere momenten. Tussen de middag gaan mannen op zoek naar gereedschap en barbecues. Vrouwen bekijken gezondheidsproducten. DVD's, schoenen, mobiele telefoons en vooral bikini’s staan aan het einde van de middag het meest in de belangstelling. Aan het begin van de avond is de bikini nog steeds populair, daar verlegde de vrouw haar belangstelling naar mode en schoenen. Dan wordt ook meer gezocht naar meubilair en camera’s. Erotische producten zijn ’s nachts populairder dan overdag. Op de site van Beslist.nl zie in een grafiek dat voor alle producten de belangstelling op vrijdag het laagst is. Misschien omdat op die dag veel consumenten een kijkje nemen in de stenen winkels?

}