Economie en vertrouwen groeien licht

Economie en vertrouwen groeien licht

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek maken verder duidelijk dat de krimp van de economie ten opzichte van een jaar geleden geen 0,6%, maar 0,4% bedraagt. De actuele prestaties zijn beter, omdat er meer dan verwacht werd, is uitgevoerd en de bestedingen van de overheid hoger zijn, dan oorspronkelijk beraamd. De cijfers van de invoer van diensten, de consumptie door huishoudens en de investeringen zijn verlaagd in de nieuwe berekeningen. Het aantal banen was in het derde kwartaal 47 duizend lager dan in het tweede kwartaal van 2013 (0,6%). De lonen waren per arbeidsjaar 1,9% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het CBS had eind december meer positieve ontwikkelingen te melden. De consumptiedaling vlakt af, bleek uit de cijfers over oktober. Dat consumptie minder krimpt, is voor een deel te danken aan verbeterde autoverkopen. In december groeide het producentenvertrouwen tot -0,1. Het was -0,4 in november. De lichte verbetering was vooral te danken aan kleinere voorraden. De ondernemers zijn echter iets somberder over de orders die zij verwachten.

}