Derde kleine ondernemers actief in het buitenland

Derde kleine ondernemers actief in het buitenland

Dat slechts een minderheid van de kleinere bedrijven over de grens kijkt, blijkt uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau onder 778 kleine ondernemers. Een derde van hen heeft niet de drive om internationaal te ondernemen en zo te groeien. Uit het onderzoek blijkt dat ook de ondernemers die wel internationale ambities hebben, belemmeringen zien.
Het vaakst noemen zij de betalingstermijn en de regelgeving als belemmering voor een buitenlands avontuur. Vooral in Zuid-Europese landen is de betalingstermijn nogal eens (veel) langer dan in Nederland en ondernemers vrezen het effect. Daarnaast zorgt de regelgeving die in het buitenland anders is, vaak voor extra kosten.

Klein MKB zoekt het dicht bij huis

Kleinere bedrijven die in het buitenland ondernemen, kiezen vaak voor een buurland: België en/of Duitsland. Na die twee buren zijn Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de populairste landen als het gaat om ondernemen in het buitenland.

Uitweg verzadigde markt

In het buitenland zoeken zij nieuwe markten als alternatief voor de thuismarkt waar nauwelijks meer groei te bereiken is door verzadiging. Ook als een klant naar het buitenland vertrekt is dat soms aanleiding voor een stap over de grens: ondernemers volgen hun afnemer.

Beperkt aandeel in buitenland

De onderzoekers van de bank keken ook hoe groot het belang van de omzet in het buitenland wordt. Van de kleine ondernemers die in het buitenland actief worden, blijft bij 65% het aandeel van de omzet dat daar wordt gerealiseerd beperkt tot ten hoogste 25%. Voor 10% is het net andersom: 25% van de omzet realiseren zij nog in de Nederlandse thuismarkt.

}