Contant geld wordt duurder

Contant geld wordt duurder

Maar al veel langer vindt het Vakcentrum de tarieven van het zakelijk betalingsverkeer en vooral de tarieven voor contant geld veel te hoog. Het vakcentrum, dat de belangen van zelfstandige levensmiddelenwinkelier behartigt, verwacht dat de andere grote banken niet achter zullen blijven bij ABN AMRO. Bij ABN AMRO stijgt de prijs van een storting per sealbag via internet van 3,25 + 0,04 per biljet naar 3,75 + 0,04 per biljet. Aanvullend worden vanaf 2014 ook kosten verbonden aan het bestellen van de sealbags zelf. Het centrum ziet niets in de aanbeveling om dan maar het pinnen te stimuleren. Ook de komende jaren zal de winkelier te maken hebben met contanten. De kosten voor de zelfstandige ondernemer gaan hoe dan ook omhoog. De discussie over de kosten van contant betalingsverkeer werpt haar schaduw vooruit op de onderhandelingen over de nieuwe pintarieven. Op 1-1-2014 loopt de periode af waarvoor tussen de toonbankinstellingen en de banken een plafond voor pintarieven is afgesproken.

}