Begin een winkel in almere

Begin een winkel in Almere

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die laten ook zien dat het aantal supermarkten en warenhuizen groeide, maar dan in de grotere gemeenten. Kijk je naar het totale aantal vestigingen van de detailhandel, dan zie je de sterkste daling juist in de grotere gemeenten (meer dan 50.000 inwoners).
Per provincie is er een andere ontwikkeling van het (relatieve) aantal winkels. Die wordt bepaald door de geschiedenis van de provincie. In de nieuwe provincie Flevoland waren altijd weinig winkels. Daar groeide het aantal winkels per 100.000 inwoners de afgelopen vijf jaar in een inhaalslag juist met 11%. In de provincie steeg in de gemeente Lelystad het aantal winkels van 450 winkels naar 540 winkels per 100 duizend inwoners. In sommige gemeente neemt het relatieve aantal winkels toen, doordat het aantal inwoners daalt. Een voorbeeld is het door aardbevingen geplaagde Loppersum. Afwijkende cijfers van het aantal winkels per 100.000 inwoners vind je ook in gemeenten waar veel toeristen heen trekken. Daar is het relatieve aantal opvallend hoog.
Almere, ook in Felvoland, is een van de gemeentes met een laag aantal winkels per 100 duizend inwoners: 355. Het aantal supermarkten en warenhuizen groeit daar wel hard. In Hilversum is het aantal supermarkten en warenhuizen per inwoner met 16% gedaald, onder meer door de groei van het aantal inwoners.
Het aantal elektronicawinkels daalde de afgelopen vijf jaar met 8% en die krimp komt overeen met de groei van het aantal postorder- en internetbedrijven. 

}