Alle sectoren doen het beter dan verwacht

Alle sectoren doen het beter dan verwacht

Voor de onderzoekers van de Rabobank gaat het herstel van de economie onverwacht snel. De Rabobank heeft daarom de sectorprognoses voor 2014 tussentijds bijgesteld. Voor alle sectoren afzetverwachtingen beter dan een halfjaar geleden. Er is één uitzondering, de zorg. Een half jaar geleden verwachten de economen van de bank voor de zorg nog een groei met 1,2%, maar inmiddels is die verwachting gedaald tot 0,2% volumegroei. Goed nieuws voor de winkeliers en de horeca is dat de particuliere consumptie minder krimpt dan de afgelopen jaren. De krimp wordt voor 2014 nu geraamd op 1% en dat is minder dan een half jaar geleden werd voorspeld. Er zal dit jaar ook beduidend meer geïnvesteerd worden door de private sector: 4,74% meer. Paul Dirken, directeur Bedrijven bij Rabobank Nederland stelt in een toelichting dat na de exportgerichte sectoren nu ook voor de zakelijke dienstverlening, horeca en recreatie en de bouw de seinen op groen staan. Na moeilijke jaren is er een lichte groei van de vraag in de horeca en recreatie. De opkomst van e-commercie biedt volgens de bank weer kansen op groei voor dienstverleners in de logistiek en koeriers. In de sector zakelijke dienstverlening zien de onderzoekers vooral de uitzendbureaus en de ICT-dienstverleners profiteren van de groei. De food winkels verkopen in 2014 0,2% meer dan vorig jaar, waar de voorspelling eerder een vlakke ontwikkeling was. De non-food winkeliers hebben nog last van ingrijpende veranderingen in het consumentengedrag en e-commerce. Ze zijn daar nog onvoldoende op ingespeeld. Ze profiteren echter wel van de vermindering van het pessimisme van de consumenten. Was afgelopen najaar de verwachting dat de omzet van de non-food winkeliers met 3,5% zou dalen in 2014, nu is die bijgesteld tot een krimp van 1%.

}