Actieplan winkeliers verlaag kosten

Actieplan winkeliers: verlaag kosten

De Nederlandse winkelier wordt geconfronteerd met een veranderend koopgedrag – er wordt bijvoorbeeld meer online gekocht -  en heeft nauwelijks ruimte om daarop in te spelen, door de economische crisis. De overheid zou de winkelondernemer die ruimte voor de noodzakelijke vernieuwing kunnen geven. De eerste maatregel die detailhandel noemt, is de verlaging van de btw van 21% terug naar 19%. De verhoging van de btw leidde volgens Detailhandel Nederland tot een scherpe daling van de omzet, terwijl de opbrengst van de schatkist beduidend lager is dan begroot. Wat de lokale lasten betreft: de OZB viel veel winkeliers tegen. Daarnaast vinden zij de parkeertarieven te hoog. Lokale belastingen moeten bevroren. Het derde punt van het actieplan zijn de loonkosten. Die zouden omlaag moeten. Door lagere premies zou de werkgelegenheid stijgen. De winkeliers stellen de invoering van de kleine-banenregeling voor. De sanering van de winkelbestanden zou ook kunnen helpen. Het teveel aan vierkante meters verkoopoppervlak zou opgeruimd moeten worden om een einde te maken aan de leegstand en de overcapaciteit. Van het actieplan vind je hier een pdf. De eerste reactie van de overheid is afwijzend. Kamp liet dezelfde dag al – aan de NOS – weten dat de verhoging van de BTW tot 21% die vorig jaar werd ingevoerd, niet ongedaan gemaakt zal worden. Volgens hem heeft de verlaging van de inkomstenbelasting de verhoging van de BTW gecompenseerd.

}