75 mkb last van wanbetalers

75% MKB last van wanbetalers

Onderken gevaar wanbetaling

Dat blijkt uit het mkb-onderzoek Kredietverzekeringen 2014 van onderzoeksbureau GfK in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. De bedrijven die kampen met wanbetalingen ontvangen hun geld te laat (93%) of helemaal niet (61%). De verzekeraars wijzen er op dat veel ondernemers het gevaar niet onderkennen. Veel faillissementen worden veroorzaakt doordat een bedrijf door wanbetalers in de problemen is gebracht. Ondernemers zouden zich beter tegen de risico’s van wanbetaling moeten beschermen.

Kredietwaardigheid

Dat doen ze nu nog onvoldoende. Minder dan 33% van de MKB-bedrijven informeert zich over de kredietwaardigheid van afnemers en over hun verleden. Wat de verzekeraars verbaast is dat minder dan 10% van de ondernemers in het onderzoek, een verzekering heeft tegen de
schade door wanbetaling. Zij vergelijken het effect van niet-betalen door klanten met een grote brand. Ook die kan het einde van een onderneming betekenen, maar tegen brandschade is men gewoonlijk wel verzekerd.

Incasso

Veel bedrijven willen meer inzicht in de financiële positie van hun afnemers.  Weinig ondernemers weten dat incassoservice en kredietinformatie deel uitmaken van een verzekering tegen de gevolgen van wanbetaling: een kredietverzekering. Incasso en kredietinformatie zijn belangrijke instrumenten in het debiteurenbeheer.

Beoordeel je klanten

Begin met een inventarisatie van je debiteurenrisico, is het advies van het Verbond. Heb je een goed zicht op de risico’s op wanbetaling door je klanten, dan kun je vervolgens beslissen of je beschermingsmaatregelen moet of wil treffen.

Op de site van het Verbond van Verzekeraars vind je een pdf van het rapport.

}