33 bedrijfsovernames door familiebedrijven

33% bedrijfsovernames door familiebedrijven

Dat is een van de bevindingen in het rapport 'Strategie en kansen in het familiebedrijf' van het ING Economisch Bureau, in samenwerking met MKB Nederland, FBNed en Ernst & Young. De onderzoekers stellen vast dat familiebedrijven relatief goed door de economische recessie komen. Ruim 50% van de familiebedrijven maakte de afgelopen vijf jaar winst. Kenmerkend voor familiebedrijven, is hun concentratie op de continuïteit van het bedrijf en op de lange termijn. Daarbij kiezen ze eerder voor de klant, dan voor een zo groot mogelijke winst. Ook typerend voor het Nederlandse familiebedrijf, is een voorzichtige, conservatieve instelling op financieel gebied. Een groot deel van de winst wordt weer in het bedrijf geïnvesteerd. Dankzij die benadering beschikken veel familiebedrijven over genoeg financiële armslag voor bedrijfsovernames. Voor veel ondernemers blijft de financiering een probleem bij een bedrijfsovername. Basel III - nieuwe, striktere regelgeving om de weerbaarheid van banken te versterken - maakt krediet nog schaarser. Verschillende partijen, waaronder MKB en VNO/NCW, werken aan een verbetering van de beschikbaarheid van bedrijfsfinanciering.

}