Notariskosten zoek de verschillen

We kennen natuurlijk de rol van de notaris bij het kopen van een huis, of het opmaken van een testament.

Hier kijken we naar de rol van de notaris bij zakelijke activiteiten in het MKB.
 

Voor welke zaken met betrekking tot ondernemen heeft u een notaris nodig?

Dat is onder meer als u:
  • een onderneming opricht
  • een bedrijf overneemt of verkoopt
  • uw opvolger de onderneming overneemt
  • zaken met betrekking tot pensioenrechten wil regelen
 

Wat doet de notaris voor u?

Notarissen zijn als enige bevoegd notariële akten op te maken, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten te bewaren en daarvan afschriften en uittreksels af te geven. Bij afwezigheid of bij ziekte vervangt een kandidaat-notaris hem. Notarissen, hun waarnemers en kandidaat-notarissen staan onder toezicht van een college van vijf leden, waarvan de president van een Arrondissementsrechtbank voorzitter is.
 
Taken: het opstellen van akten, de publicatie daarvan in registers, het geven advies. Ook kan een notaris van wat besproken en besloten wordt tijdens een aandeelhoudersvergadering een notarieel proces verbaal opmaken. Dat kan dan dienen als bewijs. Andere zaken waar de notaris een rol in kan vervullen:
Het regelen en vastleggen van huur en pacht
Het verlenen van pandrecht
De overdracht tot zekerheid van roerende goederen
Borgstelling
Een fusie
 
Flex BV
Het laagste tarief voor het oprichten van een Flex BV is volgens de site degoedkoopstenotaris.nl 225,30 euro. De opbouw is als volgt:
 
Post euro
1. Honorarium notaris 150, -
2. Uittreksel KvK 7,50
3. Identificatiekosten (GBA, VIS, FIS) per persoon 30, -
4. Admin/dossierkosten 0, -
5. BTW (over 1 en 3) 37,80
Totaal 225,30
 
Bij de oprichting van een Flex BV betaalt u daarnaast 50 euro aan de Kamer van Koophandel voor de inschrijving van uw onderneming in het handelsregister. Het hoogste tarief in de top tien van de site is 371 euro. Voor de genoemde bedragen verricht de notaris de gebruikelijke werkzaamheden. Zijn er bijzondere omstandigheden en kost het vastleggen van de oprichting de notaris meer werk, dan stijgt de prijs.
 
Het laagste tarief voor het oprichten van een NV, een naamloze vennootschap, is volgens de site 407 euro en op de tiende plaats volgt een tarief van 628 euro. Het wijzigen van de statuten van een BV, of een NV kost tussen 318 euro (goedkoopste) en 372 euro (op nummer tien wat prijs betreft).
 

Wat doet de notaris eigenlijk?

Een voorbeeld. Als u een BV of NV overneemt, gebeurt dat door een overdracht van de aandelen. De notaris moet daarvoor een aandelenakte opstellen. De kosten van de notaris voor de overdracht van aandelen bedragen tussen 372 euro en 523 euro (vijftigste plaats op de site degoedkoopstenotaris.nl).
 
Voordat hij de akte opstelt die het overdragen van de aandelen vastlegt, controleert de notaris of u ook echt de eigenaar bent van de aandelen en hoe ze in uw bezit zijn gekomen. De notaris moet daarnaast vaststellen of het besluit om te verkopen rechtsgeldig is genomen.
 

Wat staat er in de notariële aandelenakte?

 
Gegevens van de vennootschap
Gegevens van de natuurlijke en/of rechtspersonen betrokken bij de overdracht
Het aantal aandelen en de soort
Het moment van de overdracht
De rechtsgrond van de transactie: schenking, ruil of koop
De betalingstermijn
 
Zodra al die zaken zijn vastgelegd, is de overdracht rond, op een belangrijk punt na: de directie van de vennootschap moet de wens om aandelen over te dragen nog erkennen. Dat wil dus zeggen: zijn handtekening zetten.
 
(Doet de directie dat niet dan heeft de nieuwe eigenaar geen stemrecht en geen recht op dividend.)
 
De notaris moet na de overdracht de aandelen bijschrijven bij de nieuwe eigenaar en ze als zijn eigendom op nemen in het aandeelhoudersregister.
 

Advies voor de ondernemer

Een notaris kan de MKB-ondernemer adviseren over onder meer wat de juiste rechtsvorm is voor zijn onderneming en bijvoorbeeld over wat er bij komt kijken als u een stichting, BV of NV wilt oprichten. Een notaris kijkt daarbij ook naar de privéomstandigheden van de ondernemer. Het is belangrijk zaken als het testament, huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden, een samenlevingscontract en dergelijke goed te regelen. Doet u dat niet, dan kan een echtscheiding of overlijden de continuïteit van uw bedrijf in gevaar te brengen. De notarissen die zijn gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, hebben zich verenigd in de VOC, de Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten.
 

Conclusie

De notaris speelt een belangrijke rol en kan u van dienst zijn als adviseur. Het loont om te op zoek te gaan naar het juiste tarief voor werkzaamheden die u wilt laten verrichten door een notaris. Kijk daarbij ook naar de kwaliteit. Op het Internet vindt u meerdere site die de vergelijking van de tarieven van notarissen mogelijk maken. In een aantal gevallen geven zij van elke notaris ook een kwaliteitswaardering, gebaseerd op het oordeel van hun klanten.
 

Links:

 
http://www.degoedkoopstenotaris.nl/: vergelijkingssite, geeft prijzen per akte en waardering in punten, gebaseerd op reviews door klanten
 
http://www.notarissenvergelijker.nl/: nog een vergelijkingssite, maar dan een waarmee je uitsluitend de tarieven achterhaald door offerte aan te vragen
 
http://www.notaris.nl/homepage: site met informatie over de notaris en zijn werkzaamheden
 
http://www.doehetzelfnotaris.nl/: site die je in staat zelf online een acte te maken, waarmee je volgens de site tot 30% op de notariskosten kunt besparen