Hoe kom je aan een zakelijke lening van een bank tips

Doel
Ten eerste: waar kun je een zakelijke lening voor krijgen?

Een bedrijfslening of een zakelijke lening gebruik je voor een investering in middelen met een economische levensduur van meer dan een jaar. Dat kan gaan om roerende en onroerende zaken. Voorbeelden van roerende zaken: machines, bedrijfswagen. Onroerend goed is een bedrijfspand, opslag, grond. Met een zakelijke lening kun je ook vastgoed opnieuw financieren.
 

Stappen

Zowel een startende ondernemer, als een ondernemer die een zaak koopt, als een al langer gevestigde ondernemer die verbouwt en groeit, heeft zakelijk krediet nodig. Welke stappen moet je zetten?
 
Het begint met een gedegen vorbereiding. Zorg dat je administratie perfect op orde is. De aanpak van de aanvraag verschilt vervolgens per bank en is ook afhankelijk van je relatie met een bank. Ben je al langer klant en neem je meer producten van de bank af, dan is het aanvraagproces vaak sneller en voor een belangrijk deel kun je de aanvraag online indienen.
 

De bank wil weten:

 
 • met wie hij in zee gaat
 • waar de lening voor nodig is en
 • hoe het geleende geld terugverdiend en terugbetaald zal worden
 
Welke informatie moet je minimaal leveren? Ten eerst gegevens die zicht geven op de (financiële) prestaties van je bedrijf. Denk aan:
 
 • Winst- en verliesrekening en balans over de afgelopen twee jaar
 • Aangifte inkomstenbelasting/aanslag afgelopen jaar
 • Een prognose over het lopend en volgend jaar
 
Ook informatie over je investering is vereist. Denk als het om onroerend goed gaat hierbij aan:
 
 • Taxatierapport of bouwovereenkomst
 • Verhuur- of huurovereenkomst
 • Specificatie en capaciteit van machine
 
Maar er is meer nodig aan documenten. Ga bij de bank van je keuze na welke voor jou noodzakelijk zijn.
 
Een uittreksel van de Kamer van Koophandel
Statuten, als je bedrijf een BV is
 
 • Orderportefeuille
 • Voorraad gereed product
 • Inventarisatie onderhanden werk
 • Debiteurenoverzicht
 • Ondernemingsplan
 

Onderbouwing kredietaanvraag

In de onderbouwing van je kredietaanvraag toon je met concrete cijfers aan dat je de rente kunt dragen en de lening kunt terugbetalen. Je laat zien wat je maandelijks kunt aflossen.
Cijfers die een goed beeld geven van de buffer waar het bedrijf over beschikt: eigen vermogen.
Inzicht in de middelen en bezittingen: banken vragen als zekerheid verpanding van bedrijfsactiva.
 
Het is belangrijk dat je een goed inzicht hebt in je eigen kredietbehoefte.
 • Moet je het gehele bedrag van de investering lenen
 • Kun je die voor een deel zelf financieren.
 • Is er in het bedrijf nog financiële ruimte of is alles optimaal ingericht en georganiseerd.
 • Bereken je kredietbehoefte zorgvuldig: het maakt geen goede indruk als je minder krediet aanvraagt dan noodzakelijk is.
 
Na een online-aanvraag en (afhankelijk van de aard van de aanvraag) een persoonlijk gesprek, beoordeelt de bank de aanvraag. Je ontvangt een offerte.
 
Als je in wilt gaan op het aanbod, teken je de offerte. Het gevraagde krediet komt beschikbaar. Dat betekent niet dat de communicatie met de bank zich vanaf nu beperkt tot de maandelijkse rente en aflossing. De bank zal vaak vragen of je hem op de hoogte wilt houden van de ontwikkelingen. Dankzij die informatie zal de bank vroegtijdig zicht hebben op een verandering in de risico's en kan de bank beoordelen of de overeengekomen kredietvorm goed aansluit op veranderende omstandigheden.
 
Het is belangrijk om alle cijfers en documenten goed verzorgd paraat te hebben en steeds een goed en snel antwoord te kunnen leveren op vragen van de bank. Waarom?
 
 • Ten eerste is geld uitlenen niet alleen een zaak van zekerheden, maar ook van vertrouwen. Een excellente administratie en aanvraag ondersteunen dat vertrouwen.
 
 • Ten tweede: een eerste afwijzing maakt de kans dat een aanvraag slaagt, de volgende aanvraag dus, niet groter. Houdt daarbij in gedachten dat een groot aantal van de aanvragen voor een zakelijke lening wordt afgewezen. Deels zijn die afwijzingen terecht en noodzakelijk. Deels zal de afwijzing gebaseerd zijn op een slechte onderbouwing van een aanvraag voor een investering die alles heeft winstgevend te zijn.
 
De banken zijn niet de enige mogelijke verstrekkers van zakelijk krediet. De afgelopen jaren is het aantal alternatieven gegroeid. Daarover elders op de site binnenkort meer.
 
Beknopt overzicht producten zakelijk lenen grootste drie banken:
 
ING

Zakelijke lening

Zakelijke financiering voor een investering
Voor starters en bestaande ondernemingen
Voor bedragen vanaf € 5.000
Bedrijfshypotheek
Voor de aankoop en verbouwing van uw bedrijfspand
Financiering tot 70% van de marktwaarde
Voor bedragen vanaf € 25.000
 

Financiering met staatsgarantie

Financiering met borgstelling van Nederlandse overheid
Voor starters en bestaande ondernemingen
Voor bedragen tot € 1.000.000
 

Zakelijke Lease

Financiering van duurzame bedrijfsmiddelen
Voor bestaande ondernemingen ouder dan 3 jaar
Voor bedragen vanaf € 10.000
Financieringsperiode op basis van economische levensduur van het bedrijfsmiddel
 
Rabobank
 
Bedrijfslening           
variabele of vaste maandlasten
vaste looptijd
online aan te vragen
 
Rabobank Stimuleringskapitaal                   
eerste vijf jaar aflossingsvrij
voor (aspirant) leden van de Rabobank
 
Rekening courant krediet                 
variabele maandlasten
rood staan tot een limiet
online aan te vragen
 
Zakelijk leasen
vaste maandlasten
vaste looptijd
via afspraak
 
Lenen met staatsgarantie
Geld lenen terwijl u weinig zekerheden kunt geven
 
Borgstellingskrediet             
voor gezonde MKB bedrijven
extra mogelijkheden voor starters en innoverende bedrijven
Investeren in economisch onzekere tijd
 
GO faciliteit             
staatsgarantie tot € 75 miljoen
voor bedrijfsactiviteiten in Nederland
Extra liquiditeit bij snelle bedrijfsgroei
 
Vermogens-versterkingslening                    
overheidsgarantie tot € 2,5 miljoen
financieren van uitbreiding van snelle groeiers of bedrijfsovername(s)
Investeren in het MKB
 
EIB-lening                
kortingsregeling Europese Unie
rentekorting tot 0,6%
 
ABN Amro
Starter:
Ondernemers Krediet: korte termijn krediet
Lease: financiering voor bedrijfsmiddelen
Borgstellingskrediet:  overheid staat borg
 
Ondernemer met omzet tot 1 miljoen euro:
Ondernemers Krediet: lening vanaf  5.000,-
Bedrijfs Krediet: lening vanaf 25.000,-
Lease: financiering voor bedrijfsmiddelen
Borgstellingskrediet: overheid staat borg