Campingeigenaar moet beleving bieden

Definitie:
Een camping biedt verblijfsaccommodatie aan in de vorm van een plaats op een terrein om te kamperen en het gebruik van sanitaire voorzieningen.

Het gaat gewoonlijk om een terrein waar gasten een tent, vouwwagen, caravan of camper kunnen neerzetten om in te overnachten. Op veel campings kunnen ook (ingerichte) tenten en caravans gehuurd worden. Daarnaast zijn er campings op terreinen waar ook chalets of bungalows gehuurd kunnen worden.
 
Markt:
In 2013 gaven Nederlandse vakantiegangers 2,9 miljard euro uit aan vakanties in eigen land. Er werden 17,5 miljoen vakanties geboekt en voor 4,4 miljoen van die vakanties koos men de camping, volgens cijfers van NBTC-Nipo research. De vraag naar het traditionele kamperen daalt echter. De RECRON Benchmark Verblijfsrecreatie laat zien dat de grote concerns in de verblijfsrecreatie in 2013 2,5% meer hebben omgezet. De grote ondernemingen actief met vakantiecentra (campings, bungalowparken, chaletparken, vakantiehuizen, groepsaccommodaties en combinaties van deze vormen) zijn onder meer Landal GreenParks, Pierre  & Vacances (Centre Parcs), Roompot, Molencaten, Hoogenboom Vakantieparken.
 
Krimpende markt
Het aantal Nederlandse gasten dat verbleef in een hotel, bungalowpark, camping of groepsaccommodatie daalde met 1,5% naar 9,8 miljoen, het aantal gasten uit het buitenland steeg met 3,0% zodat het totaal aantal gasten in de eerste helft van 2013 licht groeide. Naar de bungalowparken kwamen meer gasten (+1,7%) en het aantal overnachtingen steeg met 4,3%. De kampeerterreinen kregen veel minder gasten (-6,4%) en het aantal overnachtingen daalde met 6,3%, blijkt uit cijfers die de Rabobank presenteert. Voor 2014 verwachten de onderzoekers van de Rabobank dat de omzet van de vakantiecentra op peil zal blijven. Onder vakantiecentra rekenen zij naast campings en kampeerterreinen ook bungalows, chalets, vakantiehuizen en groepsaccommodaties. Volgens NBTC-NIPO zal de kampeermarkt de komende jaren jaarlijks met 1% krimpen. De laatste 10 jaar daalde het aantal toeristische binnenlandse kampeervakanties van 3,2 miljoen naar 2,5 miljoen.
 
Internet
Doordat het aanbod van accommodaties groeit, is er een stijgende druk op de prijzen. Internet speelt een belangrijke rol met informatie over prijzen en kwaliteit en de toerist reserveert steeds later. De vraag naar bungalows zal ook op de lange termijn blijven stijgen. Naar kampeerplekken is steeds minder vraag, omdat de consument meer luxe en comfort wil. Senioren hebben meer vrije tijd en meer te besteden, maar kiezen voor bungalows, of ‘glamping’: een vorm van kamperen met veel luxe.
 
Aantal camping in Nederland
Er zijn in Nederland ruim 2.150 campings. Veel van de kampeerterreinen is kleinschalig (minicamping). De eigenaren zijn daarnaast bijvoorbeeld agrarisch ondernemer. Het aantal standplaatsen is ongeveer 400.000. 160.000 van die plaatsen is toeristisch: bedoeld voor tijdelijks gasten. 60% van de standplaatsen zijn jaarplaatsen of seizoenplaatsen. Campings concurreren ook met bijvoorbeeld bungalowparken en chalets. Het aantal parken of terreinen met huisjes groeide de afgelopen tijd met 4%.
 
Wetgeving
Voor een kampeerterrein met meer dan 15 plaatsen, trekkershutten of andere accommodaties is een kampeervergunning van de gemeente vereist. Met een kampeervergunning mag een terrein gebruikt worden als kampeerterrein (het is dan in het gemeentelijke bestemmingsplan aangewezen als kampeerterrein.) Ook als het campingbedrijf overgaat naar een nieuwe eigenaar, moet er een (nieuwe) kampeervergunning aangevraagd worden, net als op het moment dat er een nieuwe inrichting komt van het kampeerterrein, als er meer plaatsen komen en als er andere verblijfsmogelijkheden worden aangeboden: chalets, trekkershutten, etcetera.
 
Omgevingsvergunning
Met de kampeervergunning is de campingeigenaar er nog niet. Als zijn terrein in de natuur ligt, moet hij mogelijk ook een natuurbeschermingswetvergunning of omgevingsvergunning voor handelingen in een beschermd natuurgebied aanvragen.
 
Minicamping
Naast het gewone kampeerterrein is er de minicamping een terrein met de bestemming kamperen op het erf van een bewoner in het buitengebied. De minicamping mag maximaal 15 plaatsen (in een gebied met een woonbestemming) of 30 plaatsen (in een agrarisch cultuurgebied)  bieden. De minicamping mag uitsluitend geopend zijn van 15 maart tot en met 31 oktober. Ook een stacaravan moet uiterlijk 31 oktober verwijderd worden en mag pas weer na 15 maart geplaatst worden. Er moet (één maal) een bouwvergunning aangevraagd worden per stacaravan. Tussen 1 november en 15 maart moet de camping leeg zijn: kamperen is dan niet mogelijk. Biedt een minicamping meer dan 15 plaatsen, dan is in principe een milieumelding vereist. Als een mini camping een nachtverblijf aanbiedt aan meer dan 10 personen dan is er een gebruiksvergunning nodig. Voor een minicamping is ook een bluswatertoets nodig
De eisen zijn niet in elke gemeente dezelfde. Stel je dus op de hoogte van de regels in de gemeente waarin je camping is gevestigd. Bij de gemeente moet je je ook melden vanwege de toeristenbelasting. Die betaalt een toerist die overnacht in een gemeente waar hij of zij niet is ingeschreven. De hotel- of campingeigenaar int de belasting en draagt die af aan de gemeente.
 
Exploitatie-eisen
Als campingeigenaar heb je te maken met een groot aantal voorschriften en regels, gericht op de veiligheid van de gasten. Zo ben je op grond van het Drinkwaterbesluit verplicht om aan legionellapreventie te doen. Over het algemeen kunnen we zeggen: hoe meer voorzieningen de camping biedt, hoe meer vergunningen er nodig zijn. De campinghouder zal mogelijk moeten zorgen voor een horeca- en drankvergunning, als zijn camping over een kantine of café-restaurant beschikt. Heeft hij een zwembad, dan moet hij zorgen dat hij voldoet aan de eisen op het gebied van de hygiëne voor zwemwater en de eisen aan de veiligheid voor een openbaar zwembad. Voor personeel op campings geldt de CAO Recreatie.
Persoon
De belangrijkste exploitatie-eis is misschien wel de persoon van de campingeigenaar. Zeker de ondernemer die een kleine camping exploiteert, moet veelzijdig zijn. Hij moet zowel gastvrij zijn en goed met mensen om kunnen gaan, als goed kunnen klussen. Elke dag moet hij met de antwoorden en oplossingen komen, waar zijn gasten op wachten. Op zijn minst in het zomerseizoen hebben de campinghouder en vaak ook zijn gezin weinig rust en privacy. Het is goed om je dat te realiseren. Vaak zijn de ideeën over het runnen van een camping romantisch en het is verstandig daar nuchtere zakelijke overwegingen tegenover te stellen.  
 
Financiële zaken
De Rabobank heeft de omzet van campings en bungalowparken in kaart gebracht. Helaas zijn er geen aparte cijfers van de campings. De omzet per onderneming:
  MKB Kleinbedrijf Middenbedrijf    
            2011 2012 2011 2012 2011 2012    
Omzet x€1000
 
263,0 266,0 121,0 122,0 4.467,0 4.538,0    
 
De cijfers zijn weliswaar uit 2012, maar geven toch een goede indicatie van de opbrengst. De loonkosten maken ruim 20% uit van de omzet, inkoop 15%, volgens de benchmarkcijfers van de Rabobank.
Het blijkt voor zelfstandige campingexploitanten niet eenvoudig externe financiering te vinden. Veel bedrijven zijn familiebedrijven en halen de middelen voor vernieuwing of uitbreiding uit eigen kring.
Een belangrijke uitdaging voor de campingeigenaar is de beperkte periode waarin hij zijn omzet moet realiseren. Voor de klassieke camping is die periode van mei tot oktober en daarmee nog korter dan die voor de campings waar de gast ook voor een verblijf in een bungalow of chalet kan kiezen. De echte piek in de vraag is slechts 9 weken, wat een langere periode is dan voorheen, dankzij de vakantiespreiding.
 
Locatie en benodigdheden
Wat op de eerste plaats nodig is voor een camping is een terrein waarvoor een gemeentelijke bestemming kampeerterrein geldt. Landelijk gezien is het zo dat campings in het kustgebied het eigenlijk altijd wel goed doen. In andere delen van het land zal de camping iets bijzonders moeten bieden. Wat de voorzieningen betreft: de eisen van de gast worden steeds hoger. Gewoon een weiland en een sanitairgebouwtje zijn voor veruit het grootste deel van de gasten onvoldoende. Veel campings bieden tegenwoordig ook: luxe huurtenten, stacaravans, chalets, bungalows, een (overdekt)zwembad, restaurantcafé, sportfaciliteiten, animatie, slecht weer voorzieningen (ruimte met speelmogelijkheden en ander vermaak) en natuurlijk wifi. Het is aan de onderneming om met unieke voorzieningen te komen die passen bij zijn camping.
 
Trends
Het aandeel ouderen in de kampeermarkt groeit fors
Groei is er nog voor minicampings en natuurkampeerterreinen
Gasten zoeken beleving, thema’s en bijzondere concepten
Gasten moeten de camping online kunnen vinden
Reviews op internet (Zoover) zijn cruciaal
Meer aandacht voor duurzaamheid
Integratie van dagrecreatie en verblijfsrecreatie en andersom
Grotere parken en aanbieders
Grotere kampeerplaatsen
 
Nuttige links:
http://www.recron.nl/ Vereniging van recreatieondernemers Nederland
http://www.svr.nl/ Stichting Vrije Recreatie/Kamperen bij de Boer
http://www.minicamping-gids.nl/de-minicamping.html De minicampinggids
http://www.npz-nrz.nl/ Nationaal Platform Zwembaden
 
http://pretwerk.nl/ Site met ondernemend recreatienieuws
http://recreatieftotaal.onlinepublicaties.nl/ Vakblad
http://www.lmcg.nl/?page_id=13 vakblad Leisure Management